Czym jest Wirtualne Społeczeństwo?

Wirtualne społeczeństwo to nowy projekt społeczny realizowany w ramach X Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z teorii. Pod opieką Iwony Idzikowskiej. Tworzą go uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie z technikum informatycznego w składzie: Michał Dziewięcki, Maciej Gasztych, Filip Parzonka, Szymon Rubiszewski.

Uczniowie piszą o sobie tak:
„Projekt społeczny „Wirtualne Społeczeństwo” jest odpowiedzią na problem osób wykluczonych z życia publicznego. Nie wychodzących ze swojego miejsca zamieszkania, które wynika z niepełnosprawności, podeszłego wieku, fobii społecznych lub zaburzeń nerwicowych. Osoby te nie mogą odwiedzać nowych dóbr kulturowych, podziwiać zmieniającej się okolicy oraz zwiedzać zabytków w swoim rejonie. W naszym projekcie poprzez wirtualne spacery oraz klipy filmowe, pokazujemy jak wygląda dane miejsce ludziom, którzy nie mogą zobaczyć tego na własne oczy, a osoby dotknięte fobiami lub zaburzeniami nerwicowymi mogą szybciej przygotować się do odwiedzenia danego miejsca, poprzez zaadoptowanie się do takich lokacji jak: muzea, wystawy, parki, budynki użytku publicznego. Pokazujemy zarazem ile ciekawych miejsc, obiektów powstaje w naszym okręgu. Celem naszego projektu jest udostępnienie jak największej liczbie osób pięknych, ciekawych miejsc z Naszego powiatu kępińskiego.”

My jako pełny obrót wspieramy projekt naszym profesjonalnym sprzętem i pomagamy merytorycznie, projektowi życzymy wielu sukcesów!
Link do strony: https://wirtualnespoleczenstwo.pl/